Call Center 888-504-2671

Dental Departures รับประกันราคาที่ดีที่สุด

เราทำงานร่วมกับทีมทันตแพทย์เพื่อให้ได้ราคาค่ารักษาที่ถูกที่สุดที่สามารถเป็นไปได้ และเรามั่นใจว่า ราคานี้คือราคาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้

เราต้องการให้คุณชำระค่ารักษาทางทันตกรรมคุณภาพระดับโลกในราคาที่ต่ำที่สุดที่สามารถเป็นไปได้ หากคุณพบวิธีการรักษาเดียวกัน ทันตแพทย์คนเดียวกัน ในวันและเวลาเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่าเว็บไซต์ของเราบนอินเตอร์เน็ตหลังจากที่คุณได้ทำการจองนัดหมาย เราจะเอาชนะราคาเหล่านั้น เพียงติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจองนัดหมาย พร้อมแจ้งรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น

ขั้นตอนการรับประกันราคาที่ดีที่สุด

 1. กรุณาส่งอีเมลล์ไปที่ priceguarantee@dentaldepartures.com พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้:
  • ชื่อสกุล
  • อีเมลล์
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ชื่อคลินิก
  • วิธีการรักษา
  • หมายเลขการจอง
  • จำนวนวันที่อยู่
  • ราคาในเว็บของ Dental Departure
  • ราคาที่ต่ำกว่าที่คุณพบ
  • ที่อยู่เว็บไซต์ที่ให้ราคาต่ำกว่า
  • ความคิดเห็นเพิ่มเติม
 2. คุณจะได้รับการตอบกลับจาก Dental Departures ภายใน 72 ชั่วโมงทำการสำหรับการยืนยันหรือปฏิเสธการร้องขอราคาที่ดีที่สุด
 3. ถ้าการร้องขอราคาที่ดีที่สุดของคุณได้รับการยอมรับ คุณจะได้รับราคาที่ดีที่สุดเมื่อคุณทำการชำระเงินสำหรับการรักษาที่คลินิก

ข้อจำกัดและเงื่อนไขของการรับประกันราคา

 1. เพื่อร้องขอการรับประกันราคาที่ดีที่สุด คุณต้องกรอกแบบฟอร์มด้านล่างภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจองนัดหมายผ่านทาง Dentaldepartures.com
 2. การรับประกันราคาจะถูกใช้กับราคาที่ต่ำกว่าสำหรับการจองนัดหมายบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และราคานั้นต้องสามารถทำการจองได้เมื่อ Dental Departures ตรวจสอบการร้องขอของคุณ ภายใน 24 ชั่วโมง การถ่ายภาพหน้าจอไว้ ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
 3. ราคาที่ต่ำกว่านั้นต้องถูกพบบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยต้องมีวิธีการรักษาเดียวกัน จากคลินิกเดียวกัน และวันเวลานัดหมายเดียวกันที่ทำผ่าน Dental Departures และต้องมีบริการเสริมหรือตัวเลือกอื่นๆ เหมือนกัน (เช่น บริการรถรับส่งฟรี, บริการตรวจเช็คช่องปากฟรี)
 4. ราคาที่ต่ำกว่านั้นต้องอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน
 5. ราคาที่ต่ำกว่านั้นต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
 6. Dental Departures จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการคืนเงินให้ตามความเหมาะสมของราคาที่ต่ำกว่านั้น
 7. Dental Depatrues จะทำให้ราคาบนเว็บไซต์ของเราเท่ากับราคาต่ำกว่าที่คุณพบ เมื่อการจองนัดหมายของคุณผ่าน DentalDepartures.com เสร็จสิ้นและไม่มีการยกเลิกหรือไม่ไปเข้ารับบริการ
 8. การรับประกันราคาที่ดีที่สุดจะใช้ได้กับราคาบนอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับราคาสำหรับสมาชิก ราคาบริษัทและส่วนลดต่างๆ แต่ไม่จำกัดสำหรับทหาร รัฐบาล จำนวนการเข้าพักบ่อย ความภักดี แต้มสะสม ถูกรางวัลหรือชนะการแข่งขัน ราคาที่ต่ำกว่าที่ถูกพบในเว็บไซต์ที่ไม่ชัดเจน โดยไม่สามารถรู้ว่าทันตแพทย์คือใครได้จนกว่าจะทำการจองนั้นไม่รวมอยู่ในการรับประกันราคาที่ดีที่สุดนี้
 9. Dental Departures จะไม่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินหรือการคืนเงินภายใต้การรับประกันราคาที่ดีที่สุดหากเกิดข้อผิดพลาดในการแสดงราคาจากคลินิก
 10. Dental Departures มีสิทธิ์ปฏิเสธทุกการร้องขอที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือการร้องขอที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
 11. Dental Departures มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการรับประกันราคาที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีผลหลังจากได้ประกาศข้อจำกัดและเงื่อนไขของการรับประกันราคาบนเว็บไซต์ของ Dental Departures
 12. หากการรับประกันราคานั้นไม่สามารถทำได้เพราะไม่เหมาะสมกับข้อกำหนดของเรา ข้อจำกัดและเงื่อนไขของ Dental Departures และนโยบายการยกเลิกของคลินิกสามารถนำมาปรับใช้ได้