Call Center 888-504-2671

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์อย่างละเอียด การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับในข้อผูกมัดของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดทั้งหมดที่อ้างอิงถึง ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด กรุณาหยุดใช้เว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ (ข้อกำหนดของเว็บ) นำมาปรับใช้กับการเข้าถึง การใช้งานเว็บไซต์ Dental Departures ของคุณ ที่ตั้งอยู่ที่ dentaldeparture.ca, dentaldeparture.co.uk, dentaldeparture.com, dentaldeparture.de, dentaldeparture.info, dentaldeparture.net, dentaldepartures.ca, dentaldepartures.co.uk, dentaldepartures.com, dentaldepartures.de, dentaldepartures.mx, dentaldepartures.net, dentaldepartures.us, medicaldepartures.com, medicaldepartures.mx และการนัดหมายและบริการอื่นๆ ที่ทางเราให้บริการในเว็บไซต์ (การบริการ) เท่านั้น ข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกับข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณอาจจะมีกับ Dental Departures หรือบริษัทในเครือ สำหรับสินค้าและบริการอื่นๆ หากคุณกำลังใช้งานเว็บไซต์ในนามของกิจการใด ๆ ที่คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเว็บไซต์ในนามนิติบุคคลดังกล่าว นิติบุคคลดังกล่าวต้องยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่ให้คุณและ Dental Departures สำหรับการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้

Dental Departures ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข หรือนโยบายใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ได้ทุกเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ จะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์และขอสวงนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนพิเศษให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้เว็บไซต์นี้หลังจากได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่า คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนั้น ดังนั้น คุณควรที่จะตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์ที่นำมาปรับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ได้แก้ไขแล้ว คุณจำเป็นต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาสอบถามแผนกลูกค้าสัมพันธ์หรืออ่านคำถามที่พบบ่อย ทุกคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ ควรส่งอีเมลล์ไปที่info@medicaldepartures.com.

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ Dental Departures รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ 2. บริการ Dental Departures ให้บริการระบบการจองนัดหมายทางทันตกรรมออนไลน์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและทำการนัดหมายกับผู้ให้บริการทางทันตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ (แต่ละ "ผู้ให้บริการทันตกรรม") ถ้าคุณนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้บริการทันตกรรมและ Dental Departures ไม่ได้ให้และไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการใดๆ โดยผู้ให้บริการทันตกรรม ("การบริการทันตกรรม") หรือการกระทำและการเพิกเฉยไม่กระทำของผู้ให้บริการทันตกรรมดังกล่าว ถึงแม้ว่าเราจะพยายามหาผู้ให้บริการทันตกรรมที่มีชื่อเสียงและผ่านการรับรองคุณภาพ คุณรับทราบและยอมรับว่า Dental Departures ไม่ได้แนะนำ รับรองหรือให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้บริการทันตกรรมหรือการให้บริการทันตกรรม และไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ หรือข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการทันตกรรมได้แจ้งไว้ไม่ว่าจะในเว็บไซต์ของ Dental Departures หรือเว็บไซต์อื่น หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการที่คุณเลือกดังกล่าว การชำระเงินทั้งหมดสำหรับการให้บริการทันตกรรมจะถูกเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ให้บริการทันตกรรมทั้งการใช้หมายเลขบัตรเครดิตเมื่อคุณทำการจองหรือการชำระเงินอื่นๆ ของคุณที่คุณได้ตกลงกับผู้ให้บริการทันตกรรมไว้ หากคุณไม่ได้เข้าพบทันตแพทย์ตามที่ได้ทำการจองนัดหมายและไม่ได้ยกเลิกการนัดหมายภายในระยะเวลาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ บัตรเครดิตของคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ปรากฏตัวโดยผู้ให้บริการทันตกรรม ไม่มีการชำระเงินใดๆ สำหรับบริการต่างๆ ต่อ Dental Departures และคุณยอมรับสำหรับการตอบกลับหรือการแก้ปัญหาในการให้บริการ การจ่ายเงิน หรือประเด็นอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการติดต่อระหว่างคุณกับผู้ให้บริการทันตกรรมดังกล่าวนั้น

นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า ลักษณะการให้บริการทันตกรรมและประเภทการรักษาที่คุณร้องขอถูกกำหนดและตัดสินโดยผู้ให้บริการทันตกรรมหลังจากการเข้าตรวจเช็คกับผู้ให้บริการทันตกรรมแล้ว และบริการอื่นๆ หรือการร้องขอสำหรับบริการอื่นๆ การประเมินราคาสำหรับค่ารักษาที่กระทำผ่านเว็บไซต์ Dental Departures คือการประเมินและประมาณราคาเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อบริการจริงที่คุณจะได้รับและค่าใช้จ่ายที่คุณจำเป็นต้องจ่าย คุณควรร้องขอใบประเมินราคาโดยตรงจากผู้ให้บริการทันตกรรมก่อนที่จะเริ่มการรักษาใดๆ อยู่เสมอ มันขึ้นอยู่กับคุณเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจว่าประกันด้านทันตกรรมที่คุณมีนั้นสามารถใช้ได้กับบริการทันตกรรมนั้นๆ หรือไม่ และสิ่งที่ต้องการอาจจะมีการใช้ประโยชน์จากการประกันดังกล่าวในการเชื่อมต่อกับบริการทันตกรรม

3.รับประกันราคาดีที่สุด

หากหลังจากที่คุณทำการจองนัดหมายกับผู้ให้บริการทันตกรรมสำหรับวิธีการรักษาเฉพาะทางผ่านทางเว็บไซต์ คุณพบวิธีการรักษาเดียวกัน โดยผู้ให้บริการทันตกรรมเดียวกัน ในวันเดียวกัน ในอัตราที่ต่ำกว่าที่ปรากฏในอินเตอร์เน็ต เราจะทำให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการทันตกรรมให้ราคาที่ต่ำที่สุดกับคุณหรือคืนเงินส่วนต่างให้คุณ โดยมีเงื่อนไขว่า คุณส่งแบบฟอร์มร้องขอการรับประกันราคาดีที่สุด [add link to form] ("แบบฟอร์มการร้องขอ") ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการทำการจองนัดหมาย และตอบสนองข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันราคาดีที่สุด

การรับประกันราคาดีที่สุดของ Dental Departures เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. เพื่อร้องขอการรับประกันราคาดีที่สุด คุณต้องกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการทำการจองนัดหมายกับ Dentaldepartures.com
 2. การรับประกันราคาดีที่สุดใช้เฉพาะในส่วนของอัตราที่ต่ำกว่าที่สามารถใช้ได้สำหรับการจองออนไลน์ อัตราออนไลน์ที่ต่ำกว่าจะต้องสามารถจองได้เมื่อ Dental Departures ตรวจสอบการเรียกร้องของคุณภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภาพหน้าจอที่คุณถ่ายไว้จะไม่ได้รับการยอมรับเป็นหลักฐาน
 3. อัตราที่ต่ำกว่านั้นต้องเป็นอัตราออนไลน์สำหรับวิธีการรักษาเดียวกัน โดยผู้ให้บริการทันตกรรมเดียวกัน ในวันเดียวกันกับที่คุณทำการจองผ่าน Dental Departures ด้วยตัวเลือกทันตกรรมเดียวกันและคุณสมบัติอื่นๆ และผลประโยชน์ (เช่น บริการรถรับส่งฟรี บริการตรวจเช็คช่องปากฟรี)
 4. อัตราที่ต่ำกว่าจะต้องอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน
 5. อัตราที่ต่ำกว่าจะต้องเป็นราคาสำหรับวิธีการรักษาที่ไม่มีภาษีและค่าธรรมเนียม
 6. Dental Departures จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการคืนเงินให้คุณและอัตราที่ต่ำกว่าที่มีอยู่
 7. การรับประกันราคาดีที่สุดจะใช้ได้เมื่อนัดหมายของคุณทำผ่าน DentalDepartures.com อย่างเสร็จสมบูรณ์และไม่มีการยกเลิกการนัดหมายหรือการไม่ปรากฏตัวตามนัดหมายนั้น
 8. การรับประกันราคาที่ดีที่สุดจะใช้ได้กับราคาบนอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับราคาสำหรับสมาชิก ราคาบริษัทและส่วนลดต่างๆ แต่ไม่จำกัดสำหรับทหาร รัฐบาล จำนวนการจองบ่อย ความภักดี แต้มสะสม ถูกรางวัลหรือชนะการแข่งขัน ราคาที่ต่ำกว่าที่ถูกพบในเว็บไซต์ที่ไม่ชัดเจน โดยไม่สามารถรู้ว่าทันตแพทย์คือใครได้จนกว่าจะทำการจองนั้นไม่รวมกับการรับประกันราคาที่ดีที่สุดนี้
 9. การรับประกันราคาที่ดีที่สุดไม่สามารถใช้ได้กับการใส่ข้อมูลผิดพลาดโดย Dental Departures หรือผู้ให้บริการทันตกรรม
 10. Dental Departures ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการร้องขอที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อันเนื่องมาจากการที่คุณใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
 11. Dental Departures ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการรับประกันราคาที่ดีที่สุดในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันราคาที่ดีที่สุดที่ถูกแก้ไขแล้วในเว็บไซต์ของ Dental Departures หรือในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 12. หากการร้องขอการรับประกันที่ดีที่สุดไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ทางเรากำหนดไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Dental Departures และนโยบายการยกเลิกการให้บริการทันตกรรมของผู้ให้บริการทันตกรรมยังคงมีผลบังคับใช้

4. ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

เว้นแต่ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดและสาระอื่น ๆ บนเว็บไซต์รวมถึง ตราโลโก้ของ Dental Departures และการออกแบบ ข้อความ กราฟฟิก รูปภาพ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ การเลือกและการจัดวางทั้งหมดนั้น (รวมเรียกว่า "วัสดุไซต์") เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Dental Departures หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทในเครือหรือผู้ใช้ และได้รับการคุ้มครองโดยสหรัฐฯและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

คุณได้รับการอนุญาตอย่างจำกัดในการเข้าถึงและในการใช้เว็บไซต์และพิมพ์สำเนาเว็บไซต์นี้ออกมาสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น อนุญาตนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ และไม่รวมถึง (a) การนำกลับไปขายใหม่หรือการใช้เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ในที่นี้ (b) การรวบรวมและการใช้ข้อมูล รูปภาพ คำบรรยายของผู้ให้บริการทันตกรรม (c) การแจกจ่ายหรือการแสดงเนื้อหาอย่างสาธารณะของวัสดุไซต์ต่างๆ (d) การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลงการใช้เว็บไซต์และวัสดุไซต์ (e) การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลต่างๆ; (f) การดาวน์โหลด (ที่ไม่ใช่การเก็บข้อมูลของหน้าเว็บไซต์) ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ วัสดุไซต์ หรือข้อมูลที่บรรจุอยู่ในนั้น นอกจาก ได้รับการอนุญาตของเว็บไซต์ หรือ (g) การใช้งานเว็บไซต์หรือวัสดุไซต์ที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์หรือวัสดุไซต์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้และไม่ได้รับอนุญาตจาก Dental Departures ก่อน เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและจะยุติการได้รับอนุญาตไว้ในที่นี้ การใช้งานที่ไม่ได้รับการอนุญาตยังอาจเป็นการละเมิดกฏหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎระเบียบที่ใช้บังคับสำหรับการสื่อสารกฎเกณฑ์เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ไม่มีอะไรในข้อตกลงของเว็บไซต์นี้จะถูกตีความในการหารือใบอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะโดยกฎหมายปิดปาก หรือกฎหมายที่เกี่ยวพันหรืออื่นๆ ใบอนุญาตนี้สามารถเพิกถอนในเวลาใดก็ได้

5.นโยบายสำหรับผู้ลอกเลียนแบบ

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิตอลมิลเลนเนียม ("DMCA") และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ Dental Departures ได้นำนโยบายการยกเลิกสมาชิก ผู้ถือบัญชี ที่ถือว่าเป็นผู้ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบในสถานการณ์ที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดย Dental Departures Dental Departures อาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของ Dental Departures ของผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัยญา ไม่ว่าจะมีการทำซ้ำใดๆ หรือไม่

6.การร้องเรียนลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ คุณอาจยื่นเรื่องของการละเมิดดังกล่าวกับตัวแทนของเราตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ชื่อของตัวแทนที่ได้รับการแจ้งเตือนของการละเมิด: Judson Cutler

ที่อยู่เต็มของตัวแทน: 93 South Jackson เซนต์ Suite # 59005 Seattle, WA 98104

หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทน: (206) 979-9977

หมายเลขโทรสารของตัวแทน: (206) 452-5877

ที่อยู่อีเมลล์ของตัวแทน: judson@lacccapital.com

โปรดดู 17 U.S.C. §512(c)(3) สำหรับข้อกำหนดของการแจ้งเตือนที่เหมาะสม โปรดทราบว่าถ้าคุณรู้เห็นเป็นใจกับการบิดเบือนความจริงในการแจ้งของคุณเกี่ยวกับวัสดุหรือกิจกรรมที่มีการละเมิด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าทนาย หรือการปรักปรำผู้ที่ลอกเลียนแบบซึ่งเป็นผลมาจากการบิดเบือนความจริงในการลบหรือทำให้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงวัสดุหรือกิจกรรมที่ถูกอ้างว่าเป็นการลอกเลียนแบบ

7.เครื่องหมายการค้า

DENTAL DEPARTURES โลโก้ของ Dental Departures หรือสินค้าและบริการใดๆ ชื่อหรือสโลแกนที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dental Departures ผู้จัดทำและผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ และอาจไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dental Departures หรือจากผู้ครอบครองเครื่องหมายการค้า คุณไม่สามารถใช้ Metatag หรือข้อความใดๆ ที่ถูกซ่อนไว้ที่ใช้เป็นประโยชน์แก่ "Dental Departures" หรือชื่ออื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ หรือสินค้าหรือบริการโดย Dental Departures โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dental Departures นอกจากนี้ รูปแบบลักษณะของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวของทุกหน้าในเว็บไซต์ กราฟฟิคเฉพาะ ปุ่มไอคอนหรือคำบรรยายต่างๆ คือเครื่องหมายการค้าของ Dental Departures และไม่สามารถคัดลอกหรือทำซ้ำได้ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dental Departures เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทและโลโก้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการ กระบวนการหรือข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายหรืออื่นๆ ไม่ได้ประกอบด้วย หรือหมายถึงการรับรอง การสนับสนุนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยเรา

8.ลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังเว็บหรือหน้าอื่นๆ

คุณได้รับการอนุญาตอย่างจำกัดในการเชื่อมโยงข้อความไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่มีจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ การสร้างการเชื่อมโยงดังกล่าวต้องไม่แสดงสินค้าและบริการของ Dental Departures ไปในทางเสียหายหรือเข้าใจผิดหรือในทางเสื่อมเสียหรือการกระทำที่ส่งผลให้ถูกเข้าใจผิดและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย น่าอับอาย หรือน่ารังเกียจ สิทธินี้สามารถถูกเพิกถอนได้ทุกเวลา คุณไม่สามารถใช้โลโก้ของ Dental Departures หรือกราฟฟิกต่างๆ ของ Dental Departures ในการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์อื่น โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dental Departures อีกทั้ง คุณไม่สามารถใช้กรอบหรือเทคนิคอื่นๆ ในการแนบเครื่องหมายการค้าของ Dental Departures โลโก้ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งรูปภาพที่พบในเว็บไซต์ เนื้อหา รูปแบบของแต่ละหน้าหรือรูปแบบของฟอร์มต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ โดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dental Departures ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะไม่ได้รับการถ่ายทอดสิทธิหรือใบอนุญาตโดยกฎหมายปิดปากหรืออื่น ๆ หรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของ Dental Departures และบุคคลที่สาม

Dental Departures ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับคุณภาพ เนื้อหา ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากลิ้งค์เชื่อมโยงที่อยู่บนเว็บไซต์ เว็บไซต์เหล่านั้นอยู่เหนือการควบคุมของ Dental Departures และ Dental Departures จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิ้งค์เชื่อมโยงเหล่านั้นหรือลิ้งค์ที่บรรจุอยู่ในลิ้งค์เชื่อมโยงเหล่านั้น หรือความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเว็บนั้น Dental Departures แสดงลิ้งค์ค์นี้แก่คุณเพื่อความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น และการผนวกลิ้งค์เหล่านี้ ไม่ใช่หมายถึงเครือข่ายของ Dental Departures หรือ การรับรองข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นั้นโดย Dental Departures เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ คุณควรทราบว่า ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้ครอบคลุมอีกต่อไป คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าไป

9. เนื้อหาของบุคคลที่สาม Dental Departures อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม บนเว็บไซต์และอาจให้ลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังหน้าเพจหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของบุคคลที่สาม") เพียงเพื่อการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจข้อมูลเหล่านั้น Dental Departures ไม่สามารถควบคุม รับรองเนื้อหาของบุคคลที่สาม และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึง ความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ คุณทราบและยอมรับว่า Dental Departures จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดๆ ในการกระทำของบุคคลที่สามหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ที่ใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามที่บรรจุในนั้นมีความเสี่ยงของตัวเอง

10. Dental Departures อาจมีการโฆษณา แสดงโปรโมชั่นจากผู้ให้บริการทันตกรรม หรือจากบุคคลที่สามอื่นๆ ในเว็บไซต์ หรืออาจให้ข้อมูลหรือลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ Dental Departures อาจอ้างอิงหรือให้ลิ้งค์หรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามซึ่งอาจให้บริการสินค้าและบริการหลากหลายชนิดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรืออื่นๆ ข้อตกลงทางธุรกิจของคุณหรือความเกี่ยวพัน หรือการเข้าร่วมในโปรโมชั่นของผู้ให้บริการทันตกรรมหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ข้อตกลง เงื่อนไข การรับประกัน หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือโปรโมชั่น หรือสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม คือข้อตกลงระหว่างคุณและผู้ให้บริการทันตกรรมรายนั้นหรือระหว่างคุณและบุคคลที่สามอื่นๆ Dental Departures จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงหรือโปรโมชั่นนั้น หรือจากการปรากฏตัวของผู้โฆษณาดังกล่าวหรือข้อมูลบุคคลที่สามในเว็บไซต์

11. การเสนอ

คุณทราบและยอมรับว่า สิ่งใดๆ รวมถึงคำถาม คำวิจารณ์ คำแนะนำ แนวคิด แผนการ ภาพวาด ข้อความ สิ่งที่ได้รับการสร้างสรรหรือสิ่งดั้งเดิม หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ Dental Departures หรือ สินค้าและบริการของ Dental Departures ที่ถูกเสนอโดยคุณในรูปแบบอีเมลล์หรือการเสนออื่นๆ ต่อ Dental Departures หรือการเผยแพร่ต่างๆ ในเว็บไซต์ จะไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Dental Departures แต่เพียงผู้เดียว Dental Departures มีสิทธิพิเศษ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและมีสิทธิที่จะไม่จำกัดการใช้งานและการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ

12. เนื้อหาของผู้ใช้และพื้นที่และบริการที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน

เว็บไซต์อาจรวมพื้นที่การโต้ตอบหรือการบริการ ("พื้นที่การโต้ตอบ") เช่น ความคิดเห็น การอภิปราย ห้องสนทนาหรือกระดานข้อความ โฮสติ้งออนไลน์หรือบริการจัดเก็บหรือพื้นที่อื่นๆ หรือบริการที่คุณหรือผู้ใช้อื่นๆ สร้าง เผยแพร่ หรือจัดเก็บคำวิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เพลง เสียง รูปถ่าย วีดีโอ กราฟฟิก โปรแกรม รหัส หรือเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ ("เนื้อหาของผู้ใช้") คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อของผู้ใช้ที่คุณเผยแพ่และต่อการใช้งานของคุณในพื้นที่การโต้ตอบ และคุณใช้พื้นที่การโต้ตอบโดยเผชิญความเสี่ยงด้วยตัวเอง การใช้พื้นที่การโต้ตอบ คุณยอมรับที่จะไม่เผยแพร่ อัพโหลด ส่งผ่าน แจกจ่าย จัดเก็บ สร้าง หรือประกาศข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์

a. เนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสีย ลามกอนาจาร คุกคาม ข่มขู่ รุกรานสิทธิความเป็นส่วนตัว การหลอกลวง การทำให้เข้าใจผิดน่ารังเกียจ

b. เนื้อหาของผู้ใช้ที่จะเป็นการส่งเสริมหรือให้คำแนะนำในการกระทำที่ผิดกฎหมายละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่อาจจะสร้างความรับผิดหรือละเมิดท้องถิ่นรัฐชาติหรือกฎหมายต่างประเทศ

c. เนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจละเมิดสิทธิบัตรใด ๆ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

d. โปรโมชั่นที่ไม่พึงประสงค์ การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาหรือชักชวน

e. ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึง ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ หมายเลขประกันสังคมและหมายเลขบัตรเครดิต

f. ไวรัส, ข้อมูลเสียหายหรือไฟล์อื่น ๆ ที่เป็นอันตรายก่อกวนหรือทำลาย และ

g. เนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นที่รังเกียจหรือขัดขวางผู้อื่นจากการใช้งานพื้นที่โต้ตอบหรือเว็บไซต์ หรือการกระทำที่ทำให้ Dental Departures และผู้ใช้งานอื่นๆ ตกอยู่ในอันตรายหรือหนี้สินใดๆ

ด้วยความเคารพต่อความคิดเห็น การจัดอันดับ คะแนน คำวิจารณ์ หรือผลตอบรับ (รวมเรียกว่า "ผลตอบรับ") ที่คุณได้ให้ไว้เกี่ยวกับผู้ให้บริการทันตกรรมหรือเกี่ยวกับบริการทันตกรรมที่คุณได้รับ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนัยยะของข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณยอมรับว่า ผลตอบรับนั้นจะเป็นไปตามประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอจริงจากการเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการทันตกรรม และผลตอบรับนั้นจะถูกต้อง เที่ยงตรง สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่คุณได้รับและความคิดเห็นของคุณ

Dental Departures จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ การจัดเก็บ หรือการอัพโหลดที่กระทำโดยคุณ ผู้ให้บริการทันตกรรม หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และ Dental Departures จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ความ การละเลย การหลอกลวง ลามกอนาจารหรือการดูหมิ่นที่คุณอาจพบ การใช้งานเว็บไซต์ การบริการ และการใช้พื้นที่โต้ตอบเป็นความเสี่ยงของคุณเอง การบังคับใช้กฎหมายของเนื้อหาของผู้ใช้หรือการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Dental Departures และความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวในบางกรณีไม่ถือเป็นการสละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวในกรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ กฎเหล่านี้ไม่ได้สร้างสิทธิส่วนตัวของการดำเนินการในส่วนของบุคคลที่สามหรือความคาดหวังใดๆ ที่เว็บไซต์จะไม่ได้มีเนื้อหาที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎดังกล่าว ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแบบโต้ตอบ Dental Departures จะไม่รับผิดชอบต่อคำพูดใด ๆ หรือการแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ (รวมถึงผู้ให้บริการทันตกรรม) ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงในฟอรั่มสาธารณะ หน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทันตกรรมหรือพื้นที่โต้ตอบอื่นๆ แม้ว่า Dental Departures จะไม่รับผิดชอบในการคัดกรอง แก้ไข จับตาดูเนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่ลงในพื้นที่โต้ตอบ Dental Departures ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ คัดกรอง หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่หรือถูกเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณต้องรับผิดชอบต่อการสร้างสำเนาสำรองโดยคุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด การใช้งานในพื้นที่โต้ตอบหรือในส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ด้วยการละเมิดข้อตกลงต่างๆ อาจส่งผลให้คุณถูกยกเลิกหรือระงับสิทธิของคุณในการใช้พื้นที่โต้ตอบและ/ หรือเว็บไซต์

ถ้าคุณลงประกาศเนื้อหาในเว็บไซต์ (นอกจากเสียว่า เราระบุเป็นอย่างอื่น) คุณยินยอมให้ Denal Departures และเครือข่ายของ Dental Departures มีสิทธิใช้ ทำสำเนา ปรับปรุง ปรับแต่ง เผยแพร่ แปล สร้าง แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาของผู้ใช้นั้นไปทั่วโลกโดยช่องทางต่างๆ คุณยินยอมให้ Denal Departures และเครือข่ายของ Dental Departures และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Dental Departures ใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้นั้น คุณรับรองว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณประกาศหรือคุณมีสิทธิ์ในการประกาศเนื้อหาเหล่านั้นบนเว็บไซต์และได้รับสิทธิ์ในการประกาศ ณ ที่นี้ (ข) เนื้อหาของผู้ใช้นั้นถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด (ค) การใช้และการประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อกำหนดของเว็บไซต์และจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

13. ข้อมูลการลงทะเบียน; การรักษาความปลอดภัยของบัญชี

ในการพิจารณาการใช้งานเว็บไซต์ คุณเห็นด้วยกับ (ก) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับคุณตามที่กำหนดในรูปแบบการลงทะเบียนใด ๆ บนเว็บไซต์ ("ข้อมูลการลงทะเบียน") (ข) การรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านและบัตรประจำตัวของคุณ (ค) การรักษาและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน และ (ง) การยอมรับความเสี่ยงของการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมีให้กับ Dental Departures

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมรับที่จะป้องกัน จ่ายค่าเสียหาย และไม่เป็นอันตรายต่อ Dental Departures ผู้ทำสัญญาอิสระ ผู้ให้บริการและที่ปรึกษา กรรมการบริษัท ผู้ถูกจ้าง ของ Dental Departures และการเรียกร้องความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หนี้สิน (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณเผยแพร่ จัดเก็บหรือส่งผ่านทางเว็บไซต์หรือการใช้งานในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงการฟ้องข่มขู่หรือการเรียกร้องที่ต่อต้าน Dental Departures และ/ หรือผู้ทำสัญญาอิสระ ผู้ให้บริการและที่ปรึกษา กรรมการบริษัท ผู้ถูกจ้าง ของ Dental Departures เป็นผลมาจากเนื้อหาของผู้ใช้ ความประพฤติของคุณ การละเมิดข้อกำหนดในเว็บไซต์นี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

15. การปฏิเสธ

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dental Departures เว็บไซต์ วัสดุไซต์ที่บรรจุอยู่ในนั้น และการบริการที่มีอยู่ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับรองใด ๆ จะโดยตรงหรือโดยนัย Dental Departures ปฏิเสธทุกการรับรองทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงการรับรองโดยนัยเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดเกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหา และสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงการบริการทันตกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือการตกลงกับผู้ให้บริกรทันตกรรมใดๆ Dental Departures ไม่แสดงหรือรับรองว่าสิ่งต่างๆ หรือการบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากความผิดพลาด

Dental Departures จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นการพิมพ์ที่เกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อความ หรือถ่ายภาพ ในขณะที่ Dental Departures พยายามที่จะทำให้การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณนั้นปลอดภัย Dental Departures ไม่สามารถรับรองได้ว่าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ไม่มีไวรัสหรือชิ้นส่วนอันตราย เพราะฉะนั้น คุณควรใช้ซอร์ฟแวร์ในการป้องกันไวรัสจากการดาวน์โหลดใดๆ ของคุณ

Dental Departures ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือบริการต่างๆ ที่ถูกเสนอในเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ไม่ก่อให้เกิดหรือหมายถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้น หรือความร่วมมือใด ๆ โดย Dental Departures

16. ข้อจำกัดและขอบเขตความรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Dental Departures ผู้อำนวยการ สมาชิก พนักงาน หรือตัวแทนของ Dental Departures ต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่สืบเนื่องมา หรือ ความเสียหายของทุกสิ่ง รวมทั้ง การสูญเสียการใช้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าในการดำเนินการในสัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาท) หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากหรือวิธีการใดๆ ที่เชื่อมกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ การบริการ การบริการด้านทันตกรรม เนื้อหา หรือสิ่งต่างๆ ที่บรรจุอยู่หรือสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือข้อตกลงที่คุณทำกับผู้ให้บริการทันตกรรม รวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้เองเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้รับจาก Dental Departures หรือจากเว็บไซต์ หรือเป็นผลมาจากความผิดพลาด ความละเลย การขัดขวาง การลบออกของไฟล์หรืออีเมล์ จข้อผิดพลาด จุดอ่อน ไวรัส ความล่าช้าของการปฏิบัติการ หรือการส่งผ่านข้อมูล หรือความล้มเหลวใดๆ จากการกระทำ การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงบันทึก โปรแกรม หรือบริการของ Dental Departures โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ความรับผิดชอบทั้งหมดของ Dental Departures ไม่ว่าจะในสัญญา การประกัน การละเมิด (รวมถึงการประมาท ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำ ถูกกระทำ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หนี้สินที่เข้มงวดหรือทฤษฎีอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ การบริการ หรือ การบริการด้านทันตกรรม หรือข้อตกลงของคุณกับผู้ให้บริการทันตกรรมที่เกินค่าชดเชย หรือสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับโดย Dental Departures ในการติดต่อกับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือการใช้งานเว็บไซต์

17. สถานที่และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดของเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้การใช้การตีความตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน โดยปรับใช้กับความตกลงใดๆ ที่ได้ทำขึ้น ซึ่งจะมีการปฏิบัติตามความตกลงนั้นๆ ในมลรัฐวอชิงตัน ทั้งนี้ มิต้องอ้างอิงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คุณยอมรับว่า การกระทำใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อกำหนดในเว็บไซต์นี้จะถูกยื่นคำร้องภายในสหรัฐฯ และในศาลรัฐบาลกลางเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ที่ King County รัฐวอชิงตัน และด้วยประการฉะนี้ คุณต้องยินยอมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่งไปยังเขตอำนาจของศาลดังกล่าวในการฟ้องร้องใดๆ หรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้

18. การยุติ

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในเว็บไซต์นี้ Dental Departures ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบอนุญาตของคุณที่จะใช้เว็บไซต์นี้และเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณในอนาคต

19. การแยกต่างหากของบทบัญญัติ

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ถูกเชื่อว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้น บทบัญญัตินั้นถูกเชื่อว่าแยกต่างหากจากข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้ และจะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นๆ ที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

20. คำถามและช่องทางการติดต่อ

คำถามหรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์สามารถส่งมายัง Dental Departures ได้ที่ info@medicaldepartures.com หรือส่งจดหมายหาเราได้ที่

Medical Departures Inc.

30 Duxton Road, #02-00, Singapore 089494

1 02/12/15

72720-0003 / LEGAL18720429.2