Dentizar

Naum Ohridski, 57, Skopje, Skopje Region, 1000, MK
19 ความคิดเห็น
ตรวจสอบ DD แล้ว
คลีนิกที่ได้รับการรับรองจาก เดนทอล ดิพาร์ทเจอร์ส

เราได้ดำเนินการสำรวจคลินิกทันตกรรม*ของเราทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การสำรวจคุณภาพ ชื่อเสียงออนไลน์ และการตรวจสอบใบอนุญาตทางทันตกรรม

(*แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ)

Dentizar

เกี่ยวกับ Dentizar

เวลาทำการ UTC+01
วันจันทร์ 10:00 - 18:00
วันอังคาร 10:00 - 18:00
วันพุธ 10:00 - 18:00
วันพุฤหัสบดี 10:00 - 18:00
วันศุกร์ 10:00 - 18:00
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
การรับรอง
ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ

รูปภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

รูปก่อนและหลัง

ราคาและขั้นตอน

คุณสามารถดูราคาของ Dentizar ใน 21 สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณจะทราบถึงจำนวนเงินที่คุณต้องใช้ในการรักษาทางทันตกรรมที่

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนวันที่จะต้องไปที่ Dentizar เพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม โดยตรวจสอบได้ที่ ระยะเวลาการรักษา

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเรา หรือขอรับใบเสนอราคาส่วนบุคคุลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขั้นตอน ราคา ระยะเวลา
การขูดหินปูน, การฟอกสีฟัน, การอุดฟันและการถอนฟัน
การขูดหินปูนอย่างล้ำลึก, ขัดฟันและการรักษาโรคเหงือก/เกลารากฟัน (ต่อด้าน) , 2 days
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
183 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
183 EUR
2 days
การฟอกฟันขาว , 1 day
100 EUR
EUR
100 EUR
1 day
การฟอกสีฟัน แบบนำกลับไปทำเองที่บ้าน , 1 day
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
252 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
252 EUR
1 day
การอุดฟันสีเหมือนฟัน (2 ด้าน) , 1 day
40 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
138 EUR
EUR
40 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
138 EUR
1 day
การอุดฟันสีเหมือนฟัน (3 ด้าน) , 1 day
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
156 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
156 EUR
1 day
การอุดฟันแบบ inlays และ onlays , 4 days
170 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
826 EUR
EUR
170 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
826 EUR
4 days
ขูดหินปูน , 1 day
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
116 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
116 EUR
1 day
ถอนฟัน (แบบปกติ) , 1 day
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
161 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
161 EUR
1 day
ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) , 1 day
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
516 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
516 EUR
1 day
การครอบฟัน/การทำวีเนียร์
การครอบฟัน / การเคลือบผิวหน้าฟัน ชั่วคราว , 1 day
19 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
138 EUR
EUR
19 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
138 EUR
1 day
การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน , 4 - 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,363 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,363 EUR
4 - 5 days
ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น , 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
963 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
963 EUR
5 days
ครอบฟันเซอร์โคเนีย , 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,468 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,468 EUR
5 days
ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) , 5 days
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
917 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
917 EUR
5 days
เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย , 4 - 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,284 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,284 EUR
4 - 5 days
เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) , 1 - 2 days
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
229 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
229 EUR
1 - 2 days
การทำรากเทียม
การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) , 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
3,532 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
3,532 EUR
5 days
การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) , 5 days
200 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,376 EUR
EUR
200 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,376 EUR
5 days
การปลูกถ่ายกระดูก (ใหญ่) , 5 days
500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,835 EUR
EUR
500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,835 EUR
5 days
การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด และการครอบฟันแบบมาตรฐาน) , 5 days
750 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
3,578 EUR
EUR
750 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
3,578 EUR
5 days
การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) , 5 days
500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
2,018 EUR
EUR
500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
2,018 EUR
5 days
การปลูกรากเทียมขนาดเล็ก , 5 days
450 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,009 EUR
EUR
450 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,009 EUR
5 days
ฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมยึด (8รากเทียม) , 5 days
4,500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
21,100 EUR
EUR
4,500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
21,100 EUR
5 days
ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) , 5 days
2,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
6,330 EUR
EUR
2,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
6,330 EUR
5 days
ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) , 5 days
3,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
11,284 EUR
EUR
3,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
11,284 EUR
5 days
ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) , 5 days
3,500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
16,238 EUR
EUR
3,500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
16,238 EUR
5 days
ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) , 5 days
5,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
25,687 EUR
EUR
5,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
25,687 EUR
5 days
ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน (ฝังรากฟันเทียม 8 ตัว) , 5 days
6,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
29,356 EUR
EUR
6,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
29,356 EUR
5 days
ฟันปลอมแบบรองรับสะพานฟันพอร์ซเลน ทั้งแผงฟัน(ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) , 5 days
4,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
22,017 EUR
EUR
4,000 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
22,017 EUR
5 days
ยกผนังไซนัส ,
500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
3,670 EUR
EUR
500 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
3,670 EUR
การรักษาคลองรากฟัน
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) , 2 days
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,238 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,238 EUR
2 days
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) , 1 day
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,055 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,055 EUR
1 day
การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) , 5 days
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
734 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
734 EUR
5 days
การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) , 5 days
300 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
2,018 EUR
EUR
300 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
2,018 EUR
5 days
การสร้างแกนฟัน , 1 day
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
367 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
367 EUR
1 day
การวินิจฉัย
บริการทันตกรรมถ่ายภาพรังสี CT Scan/3D X-ray , 1 day
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
459 EUR
EUR
100 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
459 EUR
1 day
เอกซเรย์ฟันทั้งปาก , 1 day
17 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
128 EUR
EUR
17 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
128 EUR
1 day
เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) , 1 day
10 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
32 EUR
EUR
10 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
32 EUR
1 day
ฟันปลอม
ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) , 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,651 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,651 EUR
5 days
ฟันปลอมทั้งปากแบบเร่งด่วน หรือ ระหว่างรักษาอาการ (บน หรือ ล่าง) , 5 days
200 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,376 EUR
EUR
200 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,376 EUR
5 days
ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงนิ่ม , 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,284 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,284 EUR
5 days
ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงอะคริลิก , 5 days
120 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,101 EUR
EUR
120 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,101 EUR
5 days
ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงโลหะ , 5 days
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,193 EUR
EUR
250 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
1,193 EUR
5 days
แบบถอดบางส่วนออกได้ , 5 days
80 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
413 EUR
EUR
80 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
413 EUR
5 days
การรักษาอื่นๆ
เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบอ่อน) , 1 day
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
550 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
550 EUR
1 day
เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบแข็ง) , 1 day
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
688 EUR
EUR
50 EUR
ราคาที่คุณจ่ายที่บ้าน
Dental Departutes ได้ประมาณราคาที่คุณจ่ายที่บ้านของคุณ จากการรวบรวมข้อมูลทันตกรรมของทางรัฐและเอกจากทั่วโลก โดยราคาทันตกรรมเหล่านี้เป็นราคา โดยประมาณ ซึ่งราคาที่แน่นอนในการชำระให้แก่คลินิก จะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ของคุณ
688 EUR
1 day
รับใบเสนอราคาฟรี

ความคิดเห็น (19)

อ่านความคิดเห็นจริงจากผู้ที่ได้รักษาที่ Dentizar , ใน Skopje , Macedonia . Dentizar อยู่ในระดับ 5.0 ดาว อ้างอิงจาก 19 รีวิว

Iถ้าคุณเป็นผู้ที่เคยรักษาที่ Dentizar โปรดคลิกปุ่ม 'เขียนความคิดเห็นของคุณ' เพื่อแสดงความเห็นของคุณ การเขียนความคิดเห็นของคุณถึง Dentizar ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาทีเท่านั้น

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ้างอิงจาก 19 ความคิดเห็น
Mitja11 ธันวาคม ค.ศ. 2017Trieste, Italy

I would like to thank dr. Trajkovska and her team for the excellent service and for the professionality. Precise evaluation of the work to be done without superfluous operations and good calculation of the timing to be used, qualities not always frequent. Of course to recommend

{ "comment": "Dear Mitja thank you very much for your kind words, we hope that your dental implants and zircoinium crowns will serve you for lifetime, but you will always come back to see us. Respectfully, Dr. Irina", "author": "Irina Trajkovska Zareska", "author_title": "Doctor", "date": "2017-12-29 18:25:56" }
Rubin10 มกราคม ค.ศ. 2017Skopje, Macedonia

Dr. Irina Zareska provides a top class dental service, and is very efficient. In one appointment she succeeded to clean my teeth, she has changed couple of old amalgam fillings for composite ones and took an impression for zirconium crown. In a week later, I received the new zirconium crown which resemblances totally my natural teeth. And the price is super affordable.

Milan 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2015Manchester , UK

It is amazing how "complex" procedures can be so simple in the hands of experienced and confident professionals. I was so scared hearing about "horror" stories regarding dental implant surgery that I was so closed to cancel everything and accepting that having a hole(s) in your jaw is not a big problem. Lucky, I found common sense and started my "adventure" with Dr Mr Irina Zareska. My first visit was back in April, to inserts dental implants. The procedure was less then 20 min, team work among oral surgeon Dr Kovacevski and Dr Zareska was perfect. I was given all advices of post procedure care and was ready for a week of painful recovery. But, I didn't have almost any pain , swelling or infection. She took the stitches after a week . Back home in UK, I've continued with all normal activities without any problem. Second visit was in late June, again for a week. This was when she took all measures, did modeling and prepare two more short bridges. Her protethic technician overcome short time to finish all before my journey back in UK. Final outcome is brilliant new look of my lower jaw, which all settled after only couple of days. There is no doubt the Dr Zareska established high professional dental practice by all standards. Her skills as a implant surgeon are well known, but what makes her practice inviting is the atmosphere of relaxing environment where the patients fill to be well looked after. It is almost very warm homely place rather then cold medical practice. The staff at the practice are very professional and they all add to the whole atmosphere. I am very pleased that I've choose Dentizar for my dental implants surgery. My dentist back in UK praised the work done by Dr Zareska. I will highly recommend her as exceptionally skilled , friendly and confident dental implants surgeon. It is money well spend. Dr Milan Sapundzieski, PhD Consultant radiologist, Manchester UK

{ "comment": "Dear Milan, thank you very much for your kind words of appreciation. It was a pleasure working for you and have you and your smile in our office. Best regards, Irina", "author": "Irina Trajkovska- Zareska", "author_title": "MSc, MDS", "date": "2015-07-30 15:07:35" }
Ari2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015Zürich , Schweiz

Liebes Dentizarteam Herzlichen Dank für den kurzfristig ermöglichten Termin, sowie die freundliche Beratung und dem fürsorglichen Service. Wer hätte je gedacht, dass ich, meine Tochter 13 und mein Junior 5 die verständlicherweise nicht wirklich glücklich über Zahnarztbesuche sind, wieder Vertrauen an schmerzfreien Behandlungen gewonnen haben. Liebe Grüsse aus der Schweiz Ari

Irena10 กันยายน ค.ศ. 2013Seattle, USA

Dentizar is a highly professional practice, with wonderful staff and excellent facilities. I have been seeing dr. Irina for years and I recommend her wholeheartedly, especially to patients with children--she's incredibly kind and warm, kids love her and she always manages to connect instantly. My favorite thing is that she has an answer to every medical question, can walk you through the procedure and ease your worries in no time. She uses high-tech equipment so procedures take far less time and the results are excellent. A truly superb and efficient practice, you won't be disappointed.

ทันตแพทย์

ตรวจสอบ DD แล้ว
Dental Departures Verified Dentist

We conduct a 4 point review of our dentist* - site visit, quality survey, online reputation, dental license verification

* varies by country

Dr. Irina Trajkovska Zareska

ภาษาพูด

German,English,French

การศึกษา
 • Specialist in Prosthodontics
 • Master in oral implantology
 • Master in oral implantology
 • Continuous education in cosmetic dentistr
สมาคม
 • Association of Oral Surgeons of Macedonia
 • Macedonian Dental Association of Private Dentists
 • Dental Chamber of Macedonia
 • ADA (American Dental Association)
 • FDI (World Dental Federation)
 • BaSS ( Balkan Stomatological Society)
 • Macedonian Dental Association
 • European Society of Cosmetic Dentistry- Country chairman
 • European Society of Cosmetic Dentistry- Country chairman
ระยะเวลาการฝึกงาน

20

โปรโมชั่น

แผนที่

IDTranslation
@@homeหน้าหลัก
@@aboutUsเกี่ยวกับเรา
@@rewardsรางวัล
@@articles บทความทันตกรรม
@@addYourClinicเพิ่มคลินิกของคุณ
@@locationsตำแหน่งที่ตั้ง
@@treatmentsการรักษา
@@affiliateเป็นพันธมิตร
@@customerServiceบริการสำหรับลูกค้า
@@faqsคำถามที่พบบ่อย
@@popularCountriesประเทศยอดนิยม
@@popularCitiesเมืองยอดนิยม
@@topClinicคลินิกยอดนิยม
@@mediaRoomห้องสื่อ
@@sitemapsแผนผัง
@@newsletterSubscribeErrorsไม่สามารถสมัครรับข้อมูลได้
@@seeMore ดูเพิ่มเติม
@@contactติดต่อ
@@more อื่นๆ
@@gpcทางเลือกของผู้ป่วยทั่วโลก
@@treatmentFinanceการเงินในส่วนของการรักษา
@@treatmentInsuranceประกันภัยการรักษา
@@promotions โปรโมชั่น
@@destinationsArticles จุดหมายปลายทาง
@@proceduresArticles ขั้นตอนทางทันตกรรม
@@resourcesArticles แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม
@@clinicsArticlesคลินิก
@@freeQuoteประเมินราคาฟรี
@@reviewBreadcrumbsความคิดเห็น
@@freeExamฟรีการตรวจเบื้องต้น
@@freeWifiฟรีอินเทอร์เน็ต
@@freeWaterฟรีน้ำดื่ม
@@freeCoffeeฟรี กาแฟ
@@freeParkingฟรี ที่จอดรถ
@@freeHotelTransportationฟรี การเดินทางสู่โรงแรม
@@freeAirportTransportationฟรี การเดินทางสู่สนามบิน
@@freePhoneCallsฟรีสำหรับการโทรศัพท์
@@freeXraysฟรีเอ็กซ์เรย์
@@freeWheelChairการบริการด้วยรถเข็น
@@searchBreadcrumbsค้นหา
@@alertImageTypeErrorอนุญาตเฉพาะรูปภาพ
@@reviewVeryBadแย่มาก
@@reviewBadแย่
@@reviewOkOk
@@reviewGoodดี
@@reviewVeryGoodดีีมาก
@@clinicMetaDescription **clinic** ใน **location** ให้การรักษาทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึง **procedures** อื่นๆ ประหยัดถึง 70% สำหรับการรักษาของคุณ
@@bookMetaTitleจองการนัดหมายกับ **clinic**
@@faqMetaTitle คำถามที่พบบ่อย
@@faqBreadcrumbs คำถามที่พบบ่อย
@@aboutMetaTitle เกี่ยวกับ Dental Departures
@@aboutBreadcrumbs เกี่ยวกับเรา
@@affiliateIndexMetaTitle เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Dental Departures
@@affiliateIndexMetaDescription เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Dental Departures และรับเงินสำหรับการส่งต่อคนไข้ไปยังเครือข่ายแพทย์ทั่วโลกมากกว่า 12 ประเทศ เราจ่ายให้ในราคาที่สูง
@@affiliateSignupMetaTitle แบบฟอร์มการสมัครสำหรับพันธมิตร
@@affiliateSignupMetaDescription เข้าร่วมกับ Dental Departures
@@affiliateBreadcrumbs ไม่ใช่ฉัน
@@affiliateTermsMetaTitle ข้อกำหนดและเงื่อนไข
@@affiliateTermsMetaDescription ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับพันธมิตรของ Dental Departures - เว็บไซต์อันดับ 1 ในการค้นหา และจองการรักษาทางการแพทย์ ด้วยเครือข่ายของเราซึ่งครอบคลุมมากกว่า 12 ประเทศ ทั่วโลก
@@affiliateTermsBreadcrumbs1 เข้าร่วม
@@affiliateTermsBreadcrumbs2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับพันธมิตร
@@bookBreadcrumbs กำหนดเวลาการนัดหมายของคุณ
@@articleBreadcrumbs บทความ
@@articleDestinationsMetaTitle จุดหมายปลายทางทันตกรรม
@@articleDestinationsMetaDescription เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมยอดนิยมทั่วโลก พบกับการค้นหาทันตแพทย์ใน เม็กซิโก, คอสตาริกา, ไทย, ฟิลิปปินส์, ฮังการี, สาธารณรัฐเช็ก, สเปน, ตุรกี และอีกมากมาย
@@articleResourcesMetaTitle แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม
@@articleResourcesMetaDescription เรีียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม และการค้นพบเคล็ดลับการพบทันแพทย์ในต่างประเทศ
@@articleProceduresMetaTitle ขั้นตอนทางทันตกรรม
@@articleProceduresMetaDescription เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมในต่างประเทศ และพบกับตัวเลือกทางทันตกรรมที่คุณมี
@@articleClinicsMetaTitle คลินิกทันตกรรมที่โดดเด่น
@@articleClinicsMetaDescriptionFinding the right Clinic for you.
@@articlesMetaTitle บทความทันตกรรม
@@articlesMetaDescription เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม สถานที่ และการรักษาทางทันตกรรมยอดนิยม
@@clinicContactBreadcrumbs รับใบเสนอราคาได้ฟรี
@@clinicContactFormError เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม กรุณาลองอีกครั้ง
@@clinicQuoteBreadcrumbs ประเมินราคาฟรี
@@contactMetaTitle ส่งอีเมลถึง Dental Departures
@@contactBreadcrumbs ส่งอีเมลถึงเรา
@@financeMetaTitle การเงินด้านทันตกรรม
@@financeMetaDescription การเงินด้านทันตกรรมช่วยให้คุณได้รับการดูแลทางทันตกรรมที่คุณต้องการในวันนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้
@@financeBreadcrumbs Dental Finance
@@financeCaMetaTitle การเงินด้านทันตกรรม
@@financeCaMetaDescription การเงินด้านทันตกรรมช่วยให้คุณได้รับการดูแลทางทันตกรรมที่คุณต้องการในวันนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้
@@financeCaBreadcrumbsประเทศแคนาดา
@@financeUsMetaTitle การเงินด้านทันตกรรม
@@financeUsMetaDescription การเงินด้านทันตกรรมช่วยให้คุณได้รับการดูแลทางทันตกรรมที่คุณต้องการในวันนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้
@@financeUsBreadcrumbs ประเทศสหรัฐอเมริกา
@@freequoteMetaTitle รับใบเสนอราคาฟรีสำหรับการรักษาทางทันตกรรมของคุณ
@@freequoteMetaDescription รับใบเสนอราคาฟรีจาก Dental Departures และดูว่าคุณจะประหยัดแค่ไหนกับการพบแพทย์ในต่างประเทศ เราจะช่วยเหลือคุณทันที
@@freequoteFormErrorform error
@@gpcYearMetaTitleคลินิกที่ดีที่สุดสำหรับปี **year** - Global Patients' Choice Awards
@@gpcYearLocationMetaTitleคลิินิกที่ดีที่สุดใน **location** **year** - Global Patients' Choice Awards
@@gpcYearLocationMetaDescriptionDDคลินิกการแพทย์และแพทย์ ที่ดีที่สุดใน **location** of **year**. รางวัลจากการเลือกของคนไข้ทั่วโลก คลินิกที่ได้รับความคิดเห็นที่ดีที่สุดจากคนไข้ของเรา ตรวจสอบคลินิกที่ได้รับรางวัลของเราตอนนี้!
@@gpcBreadcrumbs ทางเลือกของผู้ป่วยทั่วโลก
@@gpcIndexMetaDescription คลินิกและทันตแพทย์ที่ดีที่สุดในปี 2018 รางวัลสำหรับคลินิกของคนไข้ทั่วโลก คลินิกที่เป็นที่ยอมรับว่าได้รับความคิดเห็นที่ดีที่สุดจากคนไข้ของเรา ค้นหาคลินิกที่ชนะรางวัลของเราตอนนี้
@@homeTestimonialCustomer1Name เจฟฟรีย์
@@homeTestimonialCustomer1Location วิกตอเรีย แคนาดา
@@homeTestimonialCustomer1Testimony ฉันเดินทางไปยังกรุงเทพฯ สองครั้งเพื่อการทำฟัน โดยจอง ผ่านทาง Dental Departures หลังกลับมาจากการเดินทางครั้งแรก หมอฟันในท้องถิ่นของฉันกล่าวว่า เขาไม่ค่อยเห็นการครอบฟันที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้เลย (รวมถึงของเขาเอง)
@@homeTestimonialCustomer2Name มาร์กี้ และเควิน
@@homeTestimonialCustomer2Location บริสเบน ออสเตรเลีย
@@homeTestimonialCustomer2Testimony เราประสบความสำเร็จในการเดินทางไปยังประเทศไทย และมีความสุขมากกับผลลัพธ์ของการทำฟันที่ยอดเยี่ยม กับ Dental Departures ซึ่งทำให้เรามั่นใจในการดำเนินการการเดินทางครั้งนี้ อยากแนะนำมาก ๆ
@@homeTestimonialCustomer3Name แซม
@@homeTestimonialCustomer3Location ฟินิกซ์ สหรัฐอเมริกา
@@homeTestimonialCustomer3Testimony ฉันมีรอยยิ้มที่สวยงามอีกครั้ง ขอบคุณ dental departures!
@@homeMetaTitle ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยงเชิงทันตกรรม
@@homeMetaTitleMDMedical Tourism Experts
@@homeMetaDescription ประหยัดถึง 70% ในการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรม เปรียบเทียบค่ารักษามากกว่า 1339 คลินิกทันตกรรมทั่วโลก พร้อม 7791 ความคิดเห็น และรูปถ่าย 14905 รูป รับใบเสนอราคาได้ฟรี และจองกับเราตอนนี้
@@homeMetaDescriptionMDSave 70% here on medical tourism. Compare treatment prices with over 1339 global medical clinics with 7791 reviews and 14905 photos. Get your Free Quote and Book Now.
@@infoBestPriceMetaTitle รับประกันราคาที่ดีที่สุด
@@infoBestPriceBreadcrumbs รับประกันราคาที่ดีที่สุด
@@infoConnectMetaTitle เชื่อมต่อกับ Dental Departures
@@infoConnectBreadcrumbs ติดต่อกับเรา
@@infoPrivacyMetaTitle นโยบายความเป็นส่วนตัว
@@insuranceMetaTitle ประกันทันตกรรม ประกันสุขภาพ
@@insuranceDescription Dental Departures ทำให้การจองการนัดหมายกับคลินิกทั่วโลกนั้นง่ายขึ้น พร้อมแพคเกจประกันสุขภาพสุดพิเศษของเรา
@@insuranceBreadcrumbs ประกันทันตกรรม ประกันสุขภาพ
@@insuranceAuMetaTitle ประกันทันตกรรม ประกันสุขภาพจากประเทศออสเตรเลีย
@@insuranceAuDescription จองการนัดหมายครั้งต่อไปของคุณกับ ทันตแพทย์ หรือแพทย์ ใน ประเทศออสเตรเลีย พร้อมความปลอดภัยด้วยประกันภัยด้านทันตกรรม และสุขภาพ รับใบเสนอราคาสำหรับประกันทันตกรรม หรือประกันสุขภาพได้ฟรี
@@insuranceAuBreadcrumbs ประเทศออสเตรเลีย
@@insuranceMxMetaTitle ประกันทันตกรรมจากประเทศเม็กซิโก
@@insuranceMxDescription จองการนัดหมายครั้งต่อไปของคุณกับทันตแพทย์ในประเทศเม็กซิโก พร้อมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยครอบคลุมประกันทันตกรรม รับคำปรึกษาหรือใบเสนอราคาได้ฟรีสำหรับประกันทันตกรรม
@@insuranceMxBreadcrumbs ประเทศเม็กซิโก
@@insuranceGbMetaTitle ประกันทันตกรรมจากประเทศสหราชอณาจักร
@@insuranceMxDescription จองการนัดหมายครั้งต่อไปของคุณกับทันตแพทย์ในประเทศสหราชอณาจักร พร้อมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยครอบคลุมประกันทันตกรรม รับคำปรึกษาหรือใบเสนอราคาได้ฟรีสำหรับประกันทันตกรรม
@@insuranceGbBreadcrumbs ประเทศสหราชอณาจักร
@@insuranceThMetaTitle ประกันทันตกรรมประเทศไทย
@@insuranceThDescription จองการนัดหมายครั้งต่อไปของคุณกับทันตแพทย์ในประเทศสหราชอณาจักร พร้อมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยครอบคลุมประกันทันตกรรม รับคำปรึกษาหรือใบเสนอราคาได้ฟรีสำหรับประกันทันตกรรม
@@insuranceThBreadcrumbs ประเทศไทย
@@insuranceUsMetaTitle ประกันทันตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา
@@insuranceUsDescription จองการนัดหมายครั้งต่อไปของคุณกับทันแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยครอบคลุมประกันทันตกรรม รับคำปรึกษาหรือใบเสนอราคาได้ฟรีสำหรับประกันทันตกรรม
@@insuranceUsBreadcrumbs ประเทศสหรัฐอเมริกา
@@newsletterSubscribeMetaTitle คุณได้กดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากเรา สำเร็จแล้ว
@@newsletterSubscribeBreadcrumbs ติดตาม
@@newsletterUnsubscribeErrors ไม่สามารถยกเลิกการรับข่าวสาร
@@newsletterUnsubscribeMetaTitle คุณได้ยกเลิกการรับข่าวสาร สำเร็จแล้ว
@@newsletterUnsubscribeBreadcrumbs ยกเลิกการรับข่าวสาร
@@partnerSignupMetaTitle สมัคร
@@partnerSignupDescription ค้นพบวิธีที่ DentalDepartures.com จะช่วยให้คนไข้ชาวตะวันตกมายังคลินิกของคุณได้มากขึ้น
@@premiumContentMetaDescriptionLoc**treatment** ใน **location** - เรียกดูรายการ เปรียบเทียบราคา อ่านความคิดเห็นจริงจากคนไข้ และจองการนัดหมายสำหรับการศัลยกรรมของคุณทางออนไลน์
@@premiumContentMetaDescription**treatment** - ค้นหารายชื่อ, เปรียบเทียบราคา, อ่านความคิดเห็นจากคนไข้ผู้ใช้บริการจริง และนัดหมายทันตกรรมออนไลน์
@@pressMetaTitle ข่าวประชาสัมพันธ์
@@pressBreadcrumbs กด
@@promotionsMetaTitle โปรโมชันการรักษาทางทันตกรรม และส่วนลดทั่วโลก
@@promotionsMetaDescription รับโปรโมชันการรักษาที่ดีที่สุด และส่วนลดมากมายจากคลินิกทั่วโลก ประหยัดถึง 70% สำหรับการรักษาของคุณ และรับการประกันราคาที่ดีที่สุด
@@promotionsMetaLocationTitleDDโปรโมชั่นปัจจุบันใน **location**
@@promotionsMetaLocationDescriptionDDตรวจสอบโปรโมชันปัจจุบันใน **location** เพื่อช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้น สำหรับการรักษาของคุณ
@@anytimeทุกเวลา
@@morningตอนเช้า
@@afternoonตอนบ่าย
@@eveningตอนเย็น
@@promotionsBreadcrumbs โปรโมชัน
@@seoLocationsMetaTitle รายชื่อคลินิกทั้งหมด
@@seoLocationsDescription รายชื่อคลินิกในทุกพื้นที่
@@seoLocationsBreadcrumbs สถานที่ทั้งหมด
@@seoSitemapMetaTitle แผนผัง
@@seoPopCitiesMetaTitle เมืองยอดนิยม
@@seoPopCountriesMetaTitle ประเทศยอดนิยมที่สุด
@@seoTopClinicsMetaTitle คลินิกชั้นนำที่ Dental Departures
@@seoTopClinicsBreadcrumbs คลินิกยอดนิยม
@@seoTreatmentsMetaTitle ขั้นตอนทางทันตกรรม
@@seoTreatmentsBreadcrumbs การรักษาทั้งหมด
@@currentPromotionsTitleโปรโมชั่นล่าสุดใน
@@promotionsMetaPromotionsDescriptionMDCheck out the current promotions we're offering in (this.location) to help you save even more on your medical care!
@@alertUploadErrorSomething is wrong. Cannot upload your photo
@@alertSubscriptionErrorForm Subscription Error
@@clinicContactFormError เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม กรุณาลองอีกครั้ง
@@moreCountriesMore countries
@@pageNotFoundMetaTitle404 - Page not found
@@breadcrumbPageNotFoundPage not found
@@alertCancelAppointmentAre you sure you would like to cancel your appointment?
@@clinicContactFormError เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม กรุณาลองอีกครั้ง
@@insuranceCountryMetaDescriptionBook your next visit to a doctor in (United Kingdom) with the safety & security with medical insurance coverage. Get your Free medical insurance quote now.
@@insuranceMdMetaTitleMedical Insurance
@@insuranceCountryMetaTitle(country) Medical Insurance
@@insuranceGenericMetaDescriptionMedical Departures makes it even easier to book an appointment at a global clinic with our exclusive medical insurance packages.
@@gpcYearLocationMetaDescriptionMDThe best medical clinics and doctors in **location** of **year**. The Global Patients' Choice Awards recognizes the best reviewed clinics by our patients.Check out our award winning clinics now!
@@articlesMDMedical Articles
@@homeGenericMetaTitle(Medical) Tourism Experts - Best Price Guaranteed
@@homeGenericMetaDescriptionSave 70% here on (medical) tourism. Compare treatment prices with over 1339 global (medical) clinics with 7791 reviews and 14905 photos. Get your Free Quote and Book Now.